AMSAT-OZ logo (3D)

Amsat-OZ er gået i vinterhi indtil videre. OZ7SAT-gruppen, der hidtil har holdt til på DTU Diplom (det tidligere Ingeniørhøjskolen) i Ballerup er blevet hjemløs, og indtil vi finder et nyt hjem, ligger vores aktiviteter stille.

English: Amsat-OZ has gone into hibernation for the time being. The OZ7SAT-group which used the facilities of DTU Diplom (formerly The Engineering College) in Ballerup is without a home, and until a new home is found our activities will be suspended.

Opsat 26. oktober 2016 af Bent/OZ6BL - hostmaster

Valid HTML 4.01 Transitional